Rekrutacja i leasing

W zależności od Państwa potrzeb proponujemy dwie formy współpracy: rekrutację pracowników lub leasing pracowniczy. Jeśli zapotrzebowanie nie przekracza 10 osób preferowaną formą współpracy jest rekrutacja. Gdy wymagana liczba pracowników przekracza 10 osób proponujemy leasing pracowników. Zaletą tego drugiego modelu dla pracodawcy jest przejęcie przez WMWORK Sp. z o.o wszystkich obowiązków związanych z obsługą kadrowo płacową. Po stronie Klienta pozostaje opłacenie faktury VAT za usługę wykonania czynności na rzecz użytkownika przez pracowników. W każdym przypadku służymy doradztwem w kwestiach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców oraz pomocą w kwestiach organizacyjnych.

Rekrutacja pracowników

1. Złożenie oferty przez pracodawcę (kontakt, spotkanie, ustalenie zapotrzebowania np. na podstawie ankiety)
2. Zawarcie umowy o współpracy
3. Rekrutacja pracowników (pozyskanie kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne, spotkania z pracodawcą, wybór pracowników przez pracodawcę)
4. Pomoc i konsultacja związana z zatrudnieniem obcokrajowców
5. Organizacja przyjazdu pracowników na miejsce pracy
6. Okres próbny
7. Fakturowanie (f-ra VAT) za konsultacje i rekrutację pracowników

Leasing pracowniczy

1. Złożenie oferty przez pracodawcę (kontakt, spotkanie, ustalenie zapotrzebowania)
2. Zawarcie umowy o współpracy
3. Rekrutacja pracowników (pozyskanie kandydatów, rozmowy kwalifikacyjne, spotkania z pracodawcą, wybór pracowników, załatwienie formalności, organizacja przyjazdu, badania lekarskie, szkolenie BHP)
4. Podjęcie pracy przez pracowników
5. Okres próbny
6. Fakturowanie (f-ra VAT) za wykonane prace (po zakończeniu miesiąca)

W tym przypadku to WMWORK Sp. z o.o jest pracodawcą i my zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem obcokrajowców: wypełnieniem i rejestracją oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca, legalizacją pobytu i zatrudnienia – uzyskaniem wiz, zezwoleń na pracę, zatrudnieniem i rozliczeniem z pracownikami, badaniami lekarskimi, ubezpieczeniami. Zapewniamy pracownikom zakwaterowanie i transport do pracy. W przypadku choroby pracownika zorganizujemy zastępstwo.